O nás

Ústav jako právnická osoba byl ustanoven za účelem provozování činnosti užitečné společensky,
s využitím své osobní a majetkové složky.
Účelem ústavu je provozování činnosti v oblasti poskytování obecně prospěšných
služeb veřejnosti, jejichž výsledky budou každému rovnocenně dostupné, a to za předem
stanovených podmínek.

Cílem ústavu je realizovat tyto činnosti a poskytovat služby v těchto oblastech:
- organizace vzdělávacích a volnočasových aktivit pro všechny věkové skupiny
(děti, studenti, učitelé, rodiče, senioři aj.) vycházejících z vědeckého přístupu
J.A.Komenského, Dr. Marie Montessori , Ireny Krškové a dalších velikánů,

- zjišťováním kvality školek, škol, vzdělávacích institucí, zařízení aj. provozovatelů a navrhovat
opatření pro jejich zlepšení a zkvalitňování,
- podpora a pomoc se zahájením působnosti a provozování MŠ, ZŠ a zařízení pro děti se
„Zvýšenými předpoklady/potenciálem ke vzdělání.“ZVEME VÁS NA PRAKTICKÝ ZÁŽITKOVÝ AKREDITOVANÝ KURZ HUDEBNÍ VÝCHOVY
A NAUKY PANÍ IRENY KRŠKOVÉ - 19. ROČNÍK POTŠTÁTSKÉHO HOUSLOVÉHO KLÍČE
,
který se uskuteční v ZŠ Potštát od pátku 16.10. do neděle 18.10.2020.
Více níže.Vážení přátelé hudební výchovy a nauky, 

dovolujeme si Vás pozvat na 19. ročník třídenního akreditovaného zácvikového kurzu „Potštátský houslový klíč“ s ukázkami výuky dětí z MŠ, žáků ZŠ a ZUŠ s učebními pomůckami Ireny Krškové pro intenzivní výuku hudební výchovy a nauky, s akreditací MŠMT č.j.: MSMT-38786/2014-1-1055. 
Ukázky práce dětí od MŠ, ZŠ až po ZUŠ naleznete zde:

 
Všechna videa na youtube Ústavu školství


Ocenění metodiky a pomůcek: Vítězství v soutěži pedagogické tvořivosti 1984, 1986. Oceněno čestným uznáním vlády ČSR 1987, stříbrnou medailí J. A. Komenského 1993 (soubor), Schola Nova  (magnetické noty) 2002. Ocenění emeritní ředitelky ZUŠ Potštát paní Ireny Krškové: Pedagog roku Olomouckého kraje, Finalistka Seniora roku 2014, Český rekord k příležitosti zpívání jejího pěveckého sboru na Pražském hradě, síň slávy pořadu Krása zralého věku aj. 

Akce je určena všem pedagogům v rámci alternativní výuky, kteří chtějí, mimo jiné, děti učit:
-       Tvůrčí práci s rytmem, melodií, formou, hudební představivostí, vícehlasem.
-       Intonaci s fonogesty, stupni, solmizací, notami a říkadly, intonaci s chůzí aj.
-       Hrát si a přitom se učit o hudbě.

Pomůcky a metodika jsou vhodné pro děti od tří let, žáky ZŠ, i pro postižené a slabozraké děti, ZUŠ, studenty odborných škol, mimoškolní zařízení, učitele a zájemce.
REFERENCE od účastníků kurzu naleznete zde: http://www.ustav-skolstvi.cz/inpage/zpetna-vazba/

Po absolvování získáte:
-       Osvědčení, opravňující k výuce s originálními pomůckami.
-       Skripta.
-       DVD s výběrem z Metodiky.

Akce se koná:
Od pátku 16.10. do neděle 18.10.2020 v ZŠ v Potštátě (Školní 76, 753 62 Potštát), 
v pátek od 7.00 – 18.00 hod., v sobotu od 8.00 -17.00 a v neděli od 8.00 – 15.30 hod.

Přihlásit se můžete do 04.9.2020

Přihlášku a program najdete na http://www.potstatskyhouslovyklic.cz/

Vyplněné přihlášky prosím posílejte na e-mailovou adresu: jana.klasova@ustav-skolstvi.cz
V případě dotazů kontaktujte paní Irenu Krškovou na tel.: 581 624 321, 724 207 666 nebo 608 11 88 99

Kapacita omezena! 

Reference, video a fotogalerie z předchozích akcí jsou k dispozici na http://www.potstatskyhouslovyklic.cz/fotogalerie/ 

Máte-li zájem o shlédnutí TV prezentace z akreditovaného kurzu POTŠTÁTSKÝ HOUSLOVÝ KLÍČ,
podívejte se zde: www.youtube.com/watch?v=uH6yVoZeV_o

 

Rozhovor s paní Irenou Krškovou si poslechněte na http://www.rozhlas.cz/olomouc/doporucujeme/_zprava/1453154

Jubilejní 15. ročník Potštátského houslového klíče s mezinárodní účastí

Koncem dubna se opět v Základní a mateřské škole Potštát konal 15. ročník zácvikového akreditovaného interaktivního kurzu Potštátský houslový klíč

Tentokráte byl výjimečný v tom, že dorazili také účastníci ze zahraničí, konkrétně ze Slovenska. V rámci českých pedagogů jej navštívili učitelé z celé ČR, například z Prahy, Písku, Pelhřimova, Králíků z Pardubického kraje, Tábora, Ústí nad Orlicí, Vsetína, Fulneku, Studénky, Velkých Karlovic, Přerova i Olomouce.

Účastníci nejvíce oceňovali svědomitou a nadšenou spolupráci učitelů a žáků od mateřské školy až po 9. třídu, kteří interaktivně pracovali s oceňovanými pomůckami Ireny Krškové, emeritní ředitelky ZUŠ Potštát a zakladatelky zácvikového kurzu.

Dále byli rádi za možnost interaktivně se zapojovat například na notách pro chůzi, označovaných žáky „šlapací noty“, v rámci zácviku práce s pomůckami.

 

Obr. 1 Účastníci kurzu na osminových, čtvrťových, půlových a celých notách pro chůzi. (foto Jana Klasová)

Uvítali také možnost práce s magnetickými notami, dále s pomůckami pro hru na tělo apod. Společně také tvořili vícehlasy, pracovali se sluchovým diktátem a prohlubovali hudební představivost a možnost komponovat a vymýšlet si své vlastní rytmy aj.

Velký obdiv byl vyjádřen paní Krškové, která ve svých 84 letech (nar. 8.5.1932) srší energií, nadšením, zápalem pro všestranné vzdělávání skrze hudební nauku a výchovu, a která neustále dokončuje svou rozsáhlou metodiku pro všestranný rozvoj dětí, ověřenou mnohaletou praxí.

Spokojenost byla vyjádřena také s poskytnutím zázemí a organizací, kterou za ZŠ a MŠ v Potštátě zajišťovala ředitelka školy Alena Cvešperová se svým týmem učitelů, spoluorganizátorkou a bývalou žákyní Janou Klasovou Smrčkovou a lektorkou v rámci víkendové části Jarmilou Hrobařovou ze Zlínského kraje. Více fotografií a spolupráci dětí i učitelů naleznete na www.potstatskyhouslovyklic.cz/fotogalerie

Potlesk ve stoje - velký úspěch Ireny Krškové (83 let) z Olomouckého kraje a uznání jejího celoživotního díla od učitelů a účastníků akreditovaného kurzu hudební výchovy a nauky v Bratislavě

V sobotu 12.3.2016 se v Bratislavě, ve spolupráci s manželi Štarkovými, konal interaktivní zácvikový kurz hudební výchovy a nauky celoživotní autorky pomůcek pro hudební výchovu a nauku paní Ireny Krškové pro intenzivní výuku hudební výchovy a nauky, s akreditací MŠMT č.j.: MSMT-38786/2014-1-1055.

 Kurz byl plný praktických ukázek, informací a inspirací pro učitele mateřských i základních škol a také pro rodiče, kteří se přišli inspirovat, jak a co mohou s dětmi kreativně rozvíjet formou geniálních hudebních pomůcek, které rozvíjí nejen hudební vlohy (intonaci, zpěv), ale také matematiku a logiku (počítání not, obrázků),  kreativitu a fantazii (možnost vymýšlet si svá říkadla a písničky na takty, které si sami s dětmi skládáme) dále český jazyk a slovní zásobu. Kurz byl tedy určen pro ty, kteří chtějí sebe i děti učit tvůrčí práci s rytmem, melodií, formou, hudební představivostí, vícehlasem. Intonaci s fonogesty, stupni, solmizací, notami a říkadly, intonaci s chůzí apod. Hrát si a přitom se učit o hudbě v duchu J. A. Komenského a Marie Montessori. Pomůcky a metodika jsou vhodné pro děti od tří let, žáky ZŠ, i pro postižené a slabozraké děti, ZUŠ, studenty odborných škol, mimoškolní zařízení, učitele a všechny, kteří se chtějí inspirovat.

Paní Krškovou doprovázely a o své praktické zkušenosti se dělily Alena Cvešperová, ředitelka ZŠ a MŠ v Potštátě, vedoucí učitelka MŠ Ivana Stískalová, učitelka hudební výchovy a nauky v ZUŠ a ZŠ v Jihomoravském kraji Jarmila Hrobařová a zakladatelka všestranných programů pro rodiče s dětmi do 4 let v Hranicích Jana Klasová.

Účastníci velice oceňovali pomůcku s hruštičkami na magnetické tabuli, při které zapojili ruce i celé tělo, vymýšleli písničky, vytleskávali je, zpívali, tvořili vícehlasy a zjistili, co vše lze vymyslet s jedním jednoduchých taktem. Dále se jim velmi líbily šlapací noty, po kterých mohli všichni naráz chodit, zpívat a opět zapojit celé tělo díky jedné kreativní pomůcce. Také oceňovali písničku s magnetickými autíčky, kde bylo zahrnuto vysvětlení prevence alkoholu a drog před jízdou autem opět nenásilnou formou. Následně píseň o parníku, kde byla podpora ekologického cítění a ochrany naší přírody. Na závěr paní Krškové i celému týmu účastníci tleskali ve stoje.

Ocenění metodiky a pomůcek, které paní Kršková za svůj život obdržela: Vítězství v soutěži pedagogické tvořivosti 1984, 1986. Oceněno čestným uznáním vlády ČSR 1987, stříbrnou medailí J. A. Komenského 1993 (soubor), Schola Nova  (magnetické noty) 2002, Pedagog roku Olomouckého kraje 2012, Finalistka Seniora roku 2014, Síň slávy pořadu Krása zralého věku. Dále je zapsána v knize českých rekordů díky tomu, že 90 dětí sboru Sluníčko z Potštátska připravovala na zpívání českých i světových písní v Praze, kde v roce 1991 vystupovali spolu s dalšími cca 1.100 dětmi z celé Evropy za doprovodu českých orchestrů (vlastnoručně popsala 120m tapety s vícehlasy, které děti zpívaly, aby je všech 90 dětí přečetlo při společném zpívání).

Jana Klasová, žákyně paní Krškové od 5ti let a spolupořadatelka kurzu o ní uvádí: „Její obětavou práci a neustálý rozvoj pomůcek pro pochopení a všestrannost všech dětí vyvíjela hlavně pro pomoc těm dětem, které nechápaly hudební nauku, neuměly intonovat, neuměly noty a hudební nauka je nebavila, veliké dílo započala jako zakladatelka Lidové školy umění a následně emeritní ředitelka ZUŠ v Potštátě. Zažehla v nás velkou lásku ke zpěvu a rozvinula v nás ohromné potenciály díky jejímu přístupu a oceňované metodice hudební výchovy a nauky, kterou každoročně v dubnu v Potštátě školí formou akreditovaného kurzu pro pedagogy z celé ČR. Paní Kršková ve spolupráci s emeritní ředitelkou mateřské školy Marií Jelokovou, dále s její žákyní od 7dmi let a nynější ředitelkou ZŠ a MŠ Potštát Alenou Cvešperovou dodnes vychovaly, vzdělaly, ovlivnily či nasměrovaly mnoho skvělých učitelů, profesorů, umělců, hudebníků, lékařů, vědců, šéfkuchařů, kvalitních řemeslníků se zlatými ručičkami aj., kteří působí po celém světě. Ve své práci navíc neustále pokračují a spolupracují na pořádání na již 15. ročníku Potštátského houslového klíče.

Teď je čas na nás studentech skvělých učitelů našeho dětství a dospívání, v mém případě paní Krškové, která letos slaví 71 let od doby, kdy začala učit, převzít štafetu a radostně, láskyplně a všestranně děti rozvíjet a nadchnout je pro hudbu, pohyb, matematiku, logiku, kreativitu, kterou v sobě obsahuje správně uchopená hudební nauka a rozvíjet v nich fantazii a tvořivost a zachovat naše české tradice, které můžeme hrdě a s respektem ukazovat celému světu, jak už to započal J. A. Komenský."

Od února 2016 se konají v prostorách Střední zdravotnické školy Hranice (ul. Studentská 1095, 753 01 Hranice) interaktivní programy pro rodiče s dětmi od 0 do 4 let

Toto dopolední vzdělávání využívá Montessori filozofii, hravou metodiku hudební výchovy a nauky Ireny Krškové a přístupy J.A. Komenského.

Děti jsou rozděleny do 3 skupin podle věku: 1 rok, do 2 let a 2-4 roky. V každé skupině je kolem 13 dětí s rodiči, kterým se věnují minimálně 2 školené pracovnice Ústavu školství z.ú.

Program probíhá od 9:30 - 11:00, ale otevřeno je již od 9:00 do 12:00. Děti tak mají možnost se klidně seznámit s prostředím a prozkoumat pomůcky, nasvačit se. V průběhu řízených činností si děti hrájí a pracují s pomůckami za podpory rodičů a asistentů, ale i samostatně. Společně pak zpívají, tvoří a hrají hry. Volná herna před a po programu nabízí možnost výběru pomůcek a hraček k samostatné činnosti. V průběhu čtyřměsíčního kurzu budou mít rodiče možnost se naučit, jakým způsobem v dětech jednoduchou formou rozvíjet smyslovou a pohybovou obratnost, protože stimulace a motivace odpovídající věku a potřebám dítěte je pro jeho zdravý plnohodnotný rozvoj nezbytně důležitá.

Celé dopoledne je vedeno dvojjazyčně (česky - anglicky). Jedna pracovnice hovoří pouze anglicky, děti se tak přirozenou formou seznámí s druhým jazykem (také pomocí her, říkadel a písniček).

Dopoledne mají přesný a pravidelný harmonogram s nastavenými pravidly, hrou a zábavou. Samozřejmostí je laskavý přístup pracovníků, kteří jsou průvodci a rádci.

Cena čtyřměsíčního kurzu je 1.800 Kč (15 dopoledních programů).

Tyto programy vytvořil a inicioval neziskový Ústav školství z.ú.

Cena je dotována:

- Ústavem školství z.ú., který zajišťuje přípravu, organizaci a školené pracovnice (náklady na školení, zvyšování kvalifikace a mzdy), vybavení, dále vývoj a výrobu pomůcek, určených speciálně pro tuto věkovou kategorii;
- 15.000,-Kč na pomůcky a vybavení přispěl Olomoucký kraj.
- pomůcky pro rozvoj smyslů dětí v ceně 60.000 Kč jsou zapůjčeny rodinou Klasových.

První ukázkový program zdarma!
I na ukázkový program je třeba se předem přihlásit!

Kontakt a informace od: Radka Otáhalová, radka.otahalova@ustav-skolstvi.cz  

tel. 734 323 241

 Montessori_Programy_s_detmi