Tomáš Garrigue Masaryk a jeho život viz 

- Univerzita Karlova - Tomáš Garrigue Masaryk jako zdroj inspirace

- Univerzita Karlova - Masaryk na prahu nového tisíciletí

- Masarykova univerzita Brno - Prezident TGM a jeho univerzita

- Masarykovo demokratické hnutí

- https://www.ceskatelevize.cz/lide/tomas-garrigue-masaryk/

- Pražský hrad - prezidenti v minulosti - Tomáš Garrigue Masaryk

- https://www.dejepis.com/tomas-garrigue-masaryk/

- Československá filmová databáze -tomas-garrigue-masaryk/prehled/

- https://www.cr2030.cz/magazin/lide/tomas-garrigue-masaryk-praotec-cechoslovak/

Wikipedia o Tomáši Garrigue Masarykovi

Zrealizované akce: Dětský tábor v duchu Masarykova a Komenského odkazu v Teplicích nad Bečvou ve dnech 13.7. – 16.7.2015

Masaryk byl v Americe několikrát, např. podepsal Washingtonskou deklaraci na stejném stole jako před ním v minulosti sám prezident Washington (viz kniha Ano, Masaryk nebo Washingtonská deklarace – Wikipedie (wikipedia.org) . Komenského požádali, aby pomohl založit Harvardovu univerzitu, která byla založena v roce 1636 a Komenský byl osloven, zda by nechtěl odjet do Nového světa a podílet se tam na vzniku této školy (viz KVÍZ: Je na Rembrandtově obrazu Komenský, nebo ne? Co všechno o Janu Amosovi víte? | Dvojka (rozhlas.cz) )

 V týdnu od 13.7. do 16.7. 2015 se konal v Teplicích nad Bečvou tábor pro děti a pro rodiče s dětmi, jehož organizátorem byl Ústav školství z.ú. a jeho spolupracovníci. Nosným tématem tábora byla Amerika. Toto téma se prolínalo celým táborem a činnostmi, jinak byl ale program přizpůsobován přáním, nápadům i potřebám dětí dle aktuální situace.

Táboru se účastnilo na 20 dětí ve věku od 1 roku do 14 let. Pestré věkové složení krásně umožňovalo vzájemnou pomoc a spolupráci mezi dětmi, rozdělení úkolů dle potřeb a obtížnosti, propojení a vzájemné učení se mezi sebou. V místě konání tábora bylo také několik stálých stanovišť s úkoly, kde si děti v duchu Montessori mohly samy vybrat činnost, které se chtěly věnovat, ať už to bylo lovení bizona, rýžování zlata, objevování tajemství pomocí různých smyslů (čich, hmat), užívání si hudby s nejrůznějšími hudebními nástroji, i méně známými, nebo práce se slepou mapou Ameriky.

Na programu bylo i několik vycházek, při nichž děti radostně objevovaly okolí Teplic nad Bečvou, zdejší přírodu, užívaly si spontánní pohyb v lese, na dětském hřišti i přímo v lázních, kde se také seznamovaly s účelem lázní, zajímavostmi místa (jeskyně, léčivé prameny..) atd. Při úterní vycházce si také vyrobily z přírodních materiálů lodičky, které pak pouštěly po řece Bečvě na dobrodružnou plavbu za objevením Ameriky.

Velmi podnětným zpestřením tábora byla návštěva představitele občanského sdružení Tom help v úterý odpoledne. Toto sdružení se zabývá pomocí postiženým lidem. Člověk, který i se svými zdravotními omezeními dokáže žít plnohodnotný a radostný život a ještě pomáhat dalším lidem, kteří se ocitli kvůli zdravotním problémům v těžké situaci, dal dětem možnost nahlédnout do tohoto světa. Děti si mohly vyzkoušet např. jízdu na vozíčku, chůzi se zavázanýma očima se slepeckou holí apod., aby se dovedly lépe vcítit do pozice a pocitů lidí, kteří je používají každodenně. Cílem programu bylo pomoci dětem pochopit, jaká omezení zažívají tito lidé a jak jim ostatní mohou co nejlépe pomáhat.

 Pestrý a zajímavý program tábora i výborné jídlo, které si děti po celou dobu užívaly, to vše zajišťovaly pracovnice a spolupracovnice Ústavu školství z.ú. s pomocí nejstarších dětí.  Děkujeme všem za jejich účast a spolupráci, Janě West Klasové za poskytnuté zázemí, organizátorům za skvělé nápady, báječnou atmosféru a pohodu a dětem za jejich radostné oči, které byly tou největší odměnou.