Soutěž pro studenty, žáky a předškoláky!

Pošli fotku/fotky s předky z Valašska a získej dárek 200,-Kč

 + Napiš a pošli esej/vyprávění na 1-5 stran A4 a získej až 2.000Kč.

Pošli foto/fota nebo foto/fota + esej/vyprávění do 3.8.2024 na email jana@ustav-skolstvi.cz a napiš nám, kterou školu navštěvuješ a Tvůj věk.

Získáš dárek 200Kč nebo odměnu až 2.000Kč přímo z rukou zástupce správní rady Ústavu školství z.ú., v rámci Položení Základního kamene komunitního altánu v zahradě Prales 10.8.2024 v 17h v Růžďce (na který spolku Permanet přispěla Nadace Via 90.000Kč).

Pokud se nebudeš moci osobně dostavit v rámci prázdninového volna, tak dárek pošleme na číslo Tvého účtu (nebo účtu Tvého zákonného zástupce, pokud nemáš svůj účet zřízen).
Mecenášem soutěže je rodák z Komni.

Podrobná pravidla a 3 věkové kategorie viz níže.

Co má být na fotu vidět?
- Např. Tvoji prarodiče, předkové při práci, sportu, muzicírování, svačině, s oceněními aj. Rodinné foto, kde je v pozadí vidět třeba původní
 dům/roubenka/dřevěnka. Fota z dobovésvatební hostiny či oslav, obrazy či repliky s dědinou, předky aj. Staré novinové články o lidech, pracích,
 úspěších, oceněních, domech apod.

Kdy a kde budou fota vystavena?
- V sobotu 10.8.2024 v areálu fotbalového ⚽ hřiště Růžďka a v komunitní zahradě Prales - v rámci oslav 520 let výročí obce Růžďka, 120 let výročí Hasičů Růžďka, přes
 60 let TJ Sokol, více než 250 let o první zmínce o zřízení první školy v Růžďce aj.

- V sobotu 24.8.2024 v bývalé hospodě, v komunitní zahradě Prales, na faře, v evangelickém kostele a jiných místech obce v rámci poutě a dožínek apod.

Jaké je téma výstavy s cílem vzdát hold našim pracovitým zručným předkům?
 „Zlaté valašské ručičky aneb řemesla a historie naší dědiny”

 Je potřeba vědět, z kterého roku foto je?
- Stačí orientačně, není potřeba přesné datum (např. 1. pol. 20. století).

O čem má Tvoje esej/vyprávění být?
O zajímavosti z historie obcí Růžďka, Bystřička nebo z Valašska, optimálně o někom z Tvých předků a jeho řemeslné práci, rodinná historka nebo i jiná zajímavost například o návštěvě slavné osobnosti apod.
 
Oceněno bude celkem až 24 nejlepších soutěžních prací v každé ze 3 kategorií ve spolupráci s programem finanční gramotnosti s etickým přesahem Junior Achievement ČR (založeným
Tomášem Janem Baťou 1992 ve Zlíně, https://jaczech.org).  Program probíhá i v ZŠ Růžďka na 1. stupni.

Soutěž je inspirovaná  již 17. ročníkem soutěže Masarykova demokratického hnutí  
viz https://www.masarykovohnuti.cz/downloads/status-souteze-2023-2024.pdf
 
Soutěž je spolupořádána Ústavem školství, spolkem Permanet, ZŠ a MŠ Růžďka, MŠ Bystřička, výborem pro kulturu a sport obce Růžďka (www.ruzdka.cz) a Bystřička (www.bystricka.cz) u příležitosti výročí 520 let první dochované zmínky o dědině, více než 250 let o první zmínce o zřízení školy v Růžďce, 120 let výročí Hasičů, přes 60 let výročí TJ Sokol aj.

Jaké jsou kategorie?

0. kategorie – je určena dětem a žákům ve věku 5-9 let. 
I. kategorie – je určena žákům ve věku 10-15 let.
II. kategorie – je určena studentům středních a vysokých škol od 16 let do 26 let, do ukončení vysokoškolského vzdělání.

Vyhodnocení provede hodnotitelská komise Ústavu školství z.ú., která rozhodne o pořadí v soutěži a udělí za jednotlivé práce/eseje/vyprávění ceny.

Oceněno bude celkem až 24 nejlepších soutěžních prací v každé kategorii s možností udělení jedné mimořádné ceny 5 000,- Kč určené pro každou kategorii.

MIMOŘÁNÁ cena - 3000 – 5 000 Kč s možností udělit jednu mimořádnou cenu
1. cena - 2 000 Kč s možností udělit až 2 první ceny
2. cena - 1 500 Kč s možností udělit až 3 druhé ceny
3. cena - 1 000 Kč s možností udělit až 4 třetí ceny
4. cena - 600 Kč s možností udělit až 6 čtvrtých cen
5. cena - 300 Kč s možností udělit až 8 pátých cen

PODĚKOVÁNÍ/DÁREK - 200 Kč s neomezeným množstvím poděkování/dárků

Organizace a pravidla soutěže:
Všechny práce se zasílají v elektronické podobě ve formátu WORD na emailovou adresu jana@ustav-skolstvi.cz 

Každá esej/vyprávění/historka musí být původní prací, tzn., že práce zaslaná do soutěže nebyla ve stávající podobě zaslána též do jiné soutěže.

Uzávěrka soutěže je 3. srpna 2024. Práce, které přijdou po tomto datu, nebudou již do soutěže v tomto ročníku zařazeny.

Vybrané práce mohou být se souhlasem autora publikovány na webu pořadatele www.ustav-skolstvi.cz, v obecních zpravodajích aj. Soutěžní práce se autorům nevracejí, jsou archivovány.

Vyhodnocení soutěže:
V sobotu 10.8.2024 za účasti všech soutěžících (případně s doprovodem jejich zákonných zástupců), v rámci Položení Základního kamene komunitního altánu v zahradě Prales 10.8.2024 v 17h v Růžďce (na který přispěla Nadace Via 90.000Kč).

Podrobnosti o soutěži jsou zde na webu hlavního pořadatele www.ustav-skolstvi.cz, na emailu jana@ustav-skolstvi.cz nebo na tel. 608 11 88 99.

Garantem soutěže je:
Bc. Daniel Rapant - pedagog, lingvista, podporovatel

Kontaktní osoba a email:
Ing. lic. Jana West Klasová, koordinátorka soutěže, t.: 608 11 88 99
e-mail: jana@ustav-skolstvi.cz


V Růžďce dne 24. června 2024

P.S. V případě zájmu zúčastnit se soutěže i z jiné části Moravy než z Valašska, je to možné v rámci projektu PUTOVÁNÍ PO STOPÁCH KOMENSKÉHO. Pokud je tedy rodiště Vašich předků na mapě Komenského Moravy (poprvé vydané 1627 v Holandsku), je také možné se do soutěže přihlásit.

https://www.ustav-skolstvi.cz/admin/render/image/3471846/?size=preview