Potštátský houslový klíč - 22. ročník (26.-27.04.2024 - akreditovaný kurz pro učitele ZUŠ, ZŠ, MŠ aj.) více na www.potstatskyhouslovyklic.cz
Potštát´s violin key (accredited course for teachers of primary, elementary and music schools, kindergarten, etc.)
----------------------------------------------------------------------------------------

Na základě zpětné vazby od ředitelů a učitelů ZUŠ ČR jsme připravili
8h akreditovaný seminář, který může proběhnout přímo ve Vaší ZUŠ s praktickými ukázkami ověřené metodiky výuky hudební nauky s odbornou garantkou Irenou Krškovou (emeritní ředitelka ZUŠ Potštát) a lektorkami Mgr. Jarmilou Hrobařovou a MgA. Michaelou Kuželovou (60 let vývoje o ověřování metodiky oceněné medailí J. A. Komenského, Schola nova, čestným uznáním vlády, vítězstvím v soutěži pedagogické tvořivosti, cenou Jaroslava Herdena aj.). 
Platnost akreditace do 24. 7. 2024. 
Připravili jsme 3 druhy akreditovaných seminářů (MSMT- 15937/2019-2-697) k provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování:

1. Hudební výchova a nauka dle ověřené metodiky Ireny Krškové pro ZUŠ – začátečníci 

2. Hudební výchova a nauka dle ověřené metodiky Ireny Krškové pro ZUŠ – středně pokročilí

3. Hudební výchova a nauka dle ověřené metodiky Ireny Krškové pro ZUŠ – pokročilí 
(pro učitele nauky o hudbě v ZUŠ) 
----------------------------------------------------------------------------------------

Návrh realizace a spolupráce při natáčení televizního dokumentu "Krajina plná not" o Potštátu, Ireně Krškové a její unikátní hudební metodice aj. viz 26 min. dokument České televize.
 Cooperation with Czech TV on TV document "A Land Full of Notes (Full of Music)"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spolupráce na komponovaných programech pro seniory KRÁSA ZRALÉHO VĚKU
Cooperation with programs for seniors

----------------------------------------------------------------------------------------

HUDEBNÍ ELIPSA PRO MŠ 
(hodinový program pro děti 3-6)
MUSIC ELLIPSE FOR KINDERGARTEN (hourly program for children 3-6)
----------------------------------------------------------------------------------------

Aromaterapie do škol 
(pro děti MŠ, ZŠ aj.) 

Aromatherapy to schools (for kindergartens, elementary schools)

----------------------------------------------------------------------------------------

Podpora másáží MISP - Aktivizační cvičení ve školkách - masáže děti dětem (pro děti MŠ, ZŠ aj.) 
Support for MASP masseuses - Activation exercises in kindergartens - children's massages for children (for kindergartens, elementary sch.)
----------------------------------------------------------------------------------------

Dopolední všestranné programy pro rodiče s dětmi s prvky Montessori (pro rodiče s dětmi 1-3) 
Programs for parents with children with Montessori elements
(for parents with children age 1-3)
----------------------------------------------------------------------------------------

600 let výročí Mistra Jana Husa 
(pro širokou veřejnost)
600 years anniversary of Master Jan Hus (for the general public)
----------------------------------------------------------------------------------------

Příměstský tábor Amerika 
(pro rodiny)
 Suburban Camp America (For Families)

----------------------------------------------------------------------------------------

Spolupráce s mezinárodním občanským sdružením "Mama poď sa hrať" v rámci pobytů pro rodiče s dětmi (pro rodiny) 
Collaboration with the International Civic Association "Mama Come to Play" for Stays for Parents with Children (for Families)
----------------------------------------------------------------------------------------

Analýzy zpětných vazeb rodičů a zákonných zástupců žáků MŠ, ZŠ, ZUŠ aj. (pro MŠ, ZŠ, ZUŠ aj.)

Analyzes of feedback from parents and legal representatives of pupils of kindergartens, elementary schools, primary schools, etc.
----------------------------------------------------------------------------------------

TV reportáž o MONTESSORI prvcích ve školičce Montežirafka ve Valašském Meziříčí
(pro širokou veřejnost)

TV report about MONTESSORI elements in the Montezirafka school in Valašské Meziříčí (for the general public)
----------------------------------------------------------------------------------------

Otevření památníku manželů Krškových v Potštátě
(pro širokou veřejnost) 

Opening of the memorial of the Krška family in Potštát (for the general public)
----------------------------------------------------------------------------------------

Vydání knihy EZHZT (Elektronické zpracování hudby, zvuková tvorba) pro ZUŠ (zaslána všem ZUŠ a do vědeckých a odborných knihoven v ČR) Edition of the book EZHZT (Electronic Music Processing, Sound Production) for Art School (to be sent to all ZUŠ and to the scientific and professional libraries in the Czech Republic)
----------------------------------------------------------------------------------------

Spolupráce na komunitním centru SKALNÍ.cz v Hranicích na Moravě s Nadací VIA (pro širokou veřejnost) Cooperation with the VIA Foundation on the creation of the SKALNi.cz community center (for the general public)
----------------------------------------------------------------------------------------

Přednáška pro rodiče a učitele v Bratislavě - Montessori prvky v rámci rozvoje hudební výchovy a nauky Ireny Krškové, ve spolupráci s manželi Štarkovými (pro učitele a rodiče) Lecture for Parents and Teachers in Bratislava (Slovakia) - Montessori Elements in the Development of Music Education and Irena Kršková, in cooperation with husband and wife Stark's (for Teachers and Parents)
----------------------------------------------------------------------------------------

Rozhovor v Českém rozhlase s paní Irenou Krškovou zakladatelkou Potštátského houslového klíče a ZUŠ v Potštátě (pro širokou veřejnost) Interview in Czech Radio with Irena Kršková, founder of the Potstat´s Violin Key and Primary Art School in Potštát (for the general public)
----------------------------------------------------------------------------------------

Spoluúčast na projektu Česko zpívá koledy v polské Poznani s mezinárodními Montessori učiteli z Evropy, Asie a Afriky (pro širokou veřejnost) Participation in the project Česko sings carols in Polish Poznan with international Montessori teachers from Europe, Asia and Africa (for the general public)
----------------------------------------------------------------------------------------

Příběhy 20. století - příběh Ireny Krškové (pro širokou veřejnost)
----------------------------------------------------------------------------------------

Paralely Komenského a Montessori od Mary Ellen Maunz Founder and Program Director Age of Montessori (07/2017)
----------------------------------------------------------------------------------------

Bakalářská práce Metodika Ireny Krškové pro rozvoj hudební výchovy a nauky a její využití v mateřské škole (2018 dokončila a obhájila na VŠ Humanitas Ing. Jana Klasová)