Potštátský houslový klíč - 19.ročník (24.-26.4.2020 - akreditovaný kurz pro učitele ZUŠ, ZŠ, MŠ aj.)
Potštát´s violin key (accredited course for teachers of primary, elementary and music schools, kindergarten, etc.)

Spolupráce na komponovaných programech pro seniory KRÁSA ZRALÉHO VĚKU
Cooperation with programs for seniors

HUDEBNÍ ELIPSA PRO MŠ 
(hodinový program pro děti 3-6)
MUSIC ELLIPSE FOR KINDERGARTEN (hourly program for children 3-6)

Aromaterapie do škol 
(pro děti MŠ, ZŠ aj.) 

Aromatherapy to schools (for kindergartens, elementary schools)

Podpora másáží MISP - Aktivizační cvičení ve školkách - masáže děti dětem (pro děti MŠ, ZŠ aj.) 
Support for MASP masseuses - Activation exercises in kindergartens - children's massages for children (for kindergartens, elementary sch.)

Dopolední všestranné programy pro rodiče s dětmi s prvky Montessori (pro rodiče s dětmi 1-3) 
Programs for parents with children with Montessori elements
(for parents with children age 1-3)

100 let výročí Mistra Jana Husa 
(pro širokou veřejnost)
100 years anniversary of Master Jan Hus (for the general public)

Příměstský tábor Amerika 
(pro rodiny)
 Suburban Camp America (For Families)

Spolupráce s mezinárodním občanským sdružením "Mama poď sa hrať" v rámci pobytů pro rodiče s dětmi (pro rodiny) 
Collaboration with the International Civic Association "Mama Come to Play" for Stays for Parents with Children (for Families)

Analýzy zpětných vazeb rodičů a zákonných zástupců žáků MŠ, ZŠ, ZUŠ aj. (pro MŠ, ZŠ, ZUŠ aj.)

Analyzes of feedback from parents and legal representatives of pupils of kindergartens, elementary schools, primary schools, etc.

TV reportáž o MONTESSORI prvcích ve školičce Montežirafka ve Valašském Meziříčí
(pro širokou veřejnost)

TV report about MONTESSORI elements in the Montezirafka school in Valašské Meziříčí (for the general public)

Otevření památníku manželů Krškových v Potštátě
(pro širokou veřejnost) 

Opening of the memorial of the Krška family in Potštát (for the general public)

Vydání knihy EZHZT (Elektronické zpracování hudby, zvuková tvorba) pro ZUŠ (zaslána všem ZUŠ a do vědeckých a odborných knihoven v ČR) Edition of the book EZHZT (Electronic Music Processing, Sound Production) for Art School (to be sent to all ZUŠ and to the scientific and professional libraries in the Czech Republic)

Komunitní centrum v Hranicích na Moravě ve spolupráci s nadací VIA (pro širokou veřejnost) Community Center in Hranice na Moravě in cooperation with the VIA Foundation (for the general public)

Přednáška pro rodiče a učitele v Bratislavě - Montessori prvky v rámci rozvoje hudební výchovy a nauky Ireny Krškové, ve spolupráci s manželi Štarkovými (pro učitele a rodiče) Lecture for Parents and Teachers in Bratislava (Slovakia) - Montessori Elements in the Development of Music Education and Irena Kršková, in cooperation with husband and wife Stark's (for Teachers and Parents)

Rozhovor v Českém rozhlase s paní Irenou Krškovou zakladatelkou Potštátského houslového klíče a ZUŠ v Potštátě (pro širokou veřejnost) Interview in Czech Radio with Irena Kršková, founder of the Potstat´s Violin Key and Primary Art School in Potštát (for the general public)

Spoluúčast na projektu Česko zpívá koledy v polské Poznani s mezinárodními Montessori učiteli z Evropy, Asie a Afriky (pro širokou veřejnost) Participation in the project Česko sings carols in Polish Poznan with international Montessori teachers from Europe, Asia and Africa (for the general public)

Příběhy 20. století - příběh Ireny Krškové (pro širokou veřejnost)

Paralely Komenského a Montessori od Mary Ellen Maunz Founder and Program Director Age of Montessori (07/2017)

Bakalářská práce Metodika Ireny Krškové pro rozvoj hudební výchovy a nauky a její využití v mateřské škole (2018 dokončila a obhájila na VŠ Humanitas Ing. Jana Klasová)

 

Doporučte nám školu či vzdělávací organizaci, která si zaslouží značku KVALITNÍ ŠKOLA zde.